Elektroninių produktų negalima sėkmingai pateikti pasaulinėse rinkose, jei jie neatitinka tarptautinių standartų. Paprastai tai reikalauja plataus produktų prototipų testavimo. Šiame projekte aštuoni Baltijos jūros regiono universitetai siekia įsteigti inovacijų paramos tinklą, skirtą teikti konsultacijas ir testavimo paslaugas elektronikos sektoriaus mažoms ir vidutinėms įmonėms ankstyvoje pordukto kūrimo stadijoje.

TEST-4-SME projektas skirtas inicijuoti inovacijų paramos tinklą Baltijos jūros regiones su tikslu teikti testavimo paslaugas ir konsultacijas elektronikos MVĮ (mažoms ir vidutinėms įmonėms) ankstyvoje produkto kūrimo stadijoje. Testavimai ir konsultacijos skiria daug dėmesio tam, kad būtų patenkinti tarptautiniai standartai. Visi elektronikos produktai turi įrodyti savo atitikimą standartams, o tai reikalauja išbandyti produktų prototipus. Testavimai ankstyvame etape gali padėti išvengti nesėkmių vėlesniuose etapuose, tokiu būdu sutaupant išlaidas.

Tinklo nariai pataria ir apmoko įmonės darbuotojus standartų atitikimo klausimais ir dalijasi žiniomis visame tinkle gerinant testavimo kokybę ir intensyvumą, siekiant pagreitinti elektronikos įmonių produktų gamybos procesą.

Projekto rėmuose, septynios įmonės testuoja tinklo paslaugas. Projekto metu bus sudarytas elektronikos testavimo laboratorijų sąrašas, sukurtos reguliuojančias tinklo taisyklės ir analizuojama esamų testavimo paslaugų paklausa regione. Tinklas yra atviras kitoms elektroninėms testavimų laboratorijoms. Kai kurios investicijos numatomos ir į testavimo įrangą, apmokomi laboratorijos darbuotojai, testavimo paslaugos yra įvertinamos ir suplanuojama ilgalaikė tvarumo strategija.

TEST-4-SME yra sudarytas iš 15-os partnerių, iš kurių 7-ios yra mokslinių tyrimų organizacijos, kuriose veikia laboratorijos, galinčios atlikti plataus spektro testavimus 12-oje kategorijų, susijusių su elektronikos MVĮ.

Laboratorijos ir jų testavimo kompetencijos yra šios:

 • Klimatiniai bandymai: TU, Centria
 • EMC bandymai (elektromagnetinis suderinamumas): TU, Centria
 • Medžiagų ir jų kompozicijos tyrimai, testavimas, analizė: RTU
 • Medžiagų elektrinis laidumas/varža: TU, Wismar, RTU, ProTech, Centria
 • Gamybos procesų verifikavimas: RTU, Centria
 • Saulės elementų, modulių ir sistemų charakterizavimas ir testavimas: Wismar, RTU, ProTech, Centria
 • Garso ir triukšmo charakterizavimas ir modeliavimas: RTU
 • Temperatūros charakterizavimas ir testavimas: TU
 • Mechaniniai ir struktūriniai tyrimai ir testavimas: TU, RTU, Centria
 • Radiometrų jutiklių spektinės savybės: TU
 • Optinių sistemų kalibravimas, charakterizavimas ir matavimas: TU, Wismar, RTU, ProTech
 • Biolelektromagnetinis charakterizavimas ir testavimas: LU

Projekto partneriai

Projekto koordinatorius
ESTONIA
UNIVERSITY OF TARTU
t-uni-partner

Miestas: Tartu
Regionas: EESTI
Šalis: Estonia

Atstovas: Tiia Lillemaa
Telefonas: +372 737 45 02
El. Paštas: tiia.lillemaa@ut.ee
Interneto svetainė: www.kosmos.ut.ee

Kiti partneriai
LATVIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
RTU-partner

Miestas: Riga
Regionas: LATVIJA
Šalis: Latvia

Atstovas: Julija Gusca
Telefonas: +371 67 089 908
El. Paštas: julija.gusca@rtu.lv
Interneto svetainė: www.rtu.lv
www.videszinatne.lv

LATVIA
UNIVERSITY OF LATVIA
lu-partners

Miestas: Riga
Regionas: LATVIJA
Šalis: Latvia

Atstovas: Dace Grauda
Telefonas: +371 67 944 988
El. Paštas: dace.grauda@lu.lv
Interneto svetainė: www.lu.lv

LATVIA
VENTSPILS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
v-kol-partners

Miestas: Ventspils
Regionas: LATVIJA
Šalis: Latvia

Atstovas: Liva Blauduma
Telefonas: +371 63 628 303
El. Paštas: liva.blauduma@venta.lv
Interneto svetainė: www.venta.lv

LITHUANIA
APPLIED RESEARCH INSTITUTE FOR PROSPECTIVE TECHNOLOGIES
protech-partner

Miestas: Vilnius
Regionas: LIETUVA
Šalis: Lithuania

Atstovas: Martynas Bertasius
Telefonas: +370 67 024 082
El. Paštas: martynas@protechnology.lt
Interneto svetainė: www.protechnology.lt

FINLAND
CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LTD
centria-partner

Miestas: Kokkola
Regionas: MANNER-SUOMI
Šalis: Finland

Atstovas: Egidija Rainosalo
Telefonas: +358 447 250 264
El. Paštas: egidija.rainosalo@centria.fi
Interneto svetainė: www.centria.fi

GERMANY
HOCHSCHULE WISMAR, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES: TECHNOLOGY, BUSINESS AND DESIGN
applied-partner

Miestas: Wismar
Regionas: MECKLENBURG-VORPOMMERN
Šalis: Germany

Atstovas: Laima Gerlitz
Telefonas: +49 38 417 537 297
El. Paštas: laima.gerlitz@hs-wismar.de
Interneto svetainė: www.hs-wismar.de

LITHUANIA
JSC MODERN E-TECHNOLOGIES
met-partner

Miestas: Vilnius
Regionas: LIETUVA
Šalis: Lithuania

Atstovas: Vaidvile Ulbikaite
Telefonas: +370 52 500 616
El. Paštas: vaidvile.ulbikaite@met.lt
Interneto svetainė: www.met.lt