Elektroonikatooteid ei saa edukalt turule tuua, kui need ei vasta rahvusvahelistes standardites esitatud nõuetele. Tavaliselt on selleks vaja toote prototüüpe järjepidevalt katsetada. Käesolevas projektis osalevad kaheksa Läänemere piirkonna kõrgkooli, kes loovad väikese ja keskmise suurusega elektroonikafirmadele toetusvõrgustiku, mis võimaldab ettevõtetel varases tootearendusfaasis nii nõuandeid saada kui ka oma tooteid katsetada.

TEST-4-SME loob Läänemere piirkonnas innovatsiooni toetava võrgustiku, mis pakub VKE-le (väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele) varases tootearendusfaasis konsultatsioone ning toodete katsetamist. Katsetamise ja konsultatsioonide eesmärk on tagada toote vastavus rahvusvahelistes standardites esitatud nõuetele. Kõik elektroonikatooted peavad olema vastavuses standarditega, mis omakorda nõuab toote prototüüpide katsetamist. Katsetuste läbiviimine varases faasis võib aidata ära hoida ebaõnnestumisi järgmistes faasides ning seega hoida kokku kulusid.

Võrgustiku liikmed nõustavad ning koolitavad ettevõtete töötajaid standarditele vastavuses ja jagavad võrgustiku vahel teadmisi, et parandada katsetamise kvaliteeti ning muuta katsed tõhusamaks ja läbi selle kiirendada elektroonikaettevõtete toodete turule jõudmist.

Projekt võimaldab seitsmel ettevõttel võrgustiku teenuseid proovida. Projekti käigus valmib andmebaas elektroonikatoodete katsetamiseks mõeldud laboritest ning võrgustiku eeskirjad ja olemasolevate katsetamise teenuste nõudluse analüüs. Elektroonikatoodetele katsetamise teenuseid pakkuvad ettevõtted saavad võrgustikuga liituda. Plaanis on investeerida labori katsetamise seadmetesse ning labori töötajatele on ette nähtud koolitused.

TEST-4-SME projektis on 15 partnerit, kelles 7 on teadusasutused, kus on olemas laborid, mis võimaldavad läbi viia katsetusi elektroonika 12 valdkonnas, mis on aktuaalsed elektroonikatööstuse VKE-le.

Järgnevalt on esitatud laborite nimekiri ja nende katsevõimekus:

 • Kliimakatsed: TU, Centria
 • Elektromagnetilise ühilduvuse katsed: TU, Centria
 • Materjalide ja nende koostise iseloomustamine, katsetamine ja analüüsimine: RTU, Centria
 • Materjalide elektrijuhtivus ja takistus: TU, Wismar, RTU, ProTech, Centria
 • Tootmisprotsesside kontrollimine: RTU, Centria
 • Akude, päikeseelementide, elektrisüsteemide iseloomustamine ja katsetamine: Wismar, RTU, ProTech, Centria
 • Heli iseloomustamine: RTU
 • Katsed erineva temperatuuriga keskkonnas: TU, Centria
 • Mehaaniliste ja konstruktsiooniliste omaduste määramine ja katsetamine: TU, RTU, Centria
 • Radiomeetriliste andurite spektraalne tundlikkus: TU
 • Optikaseadmete kalibreerimine, iseloomustamine ja mõõtmine: TU, Wismar, RTU, ProTech
 • Bioelektrilised katsetused: LU

Projekti partnerid

Juhtpartner
ESTONIA
UNIVERSITY OF TARTU
t-uni-partner

Linn: Tartu
Regioon: EESTI
Riik: Estonia

Kontaktisik: Tiia Lillemaa
Telefon: +372 737 45 02
E-post: tiia.lillemaa@ut.ee
Koduleht: www.kosmos.ut.ee

Partnerid
LATVIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
RTU-partner

Linn: Riga
Regioon: LATVIJA
Riik: Latvia

Kontaktisik: Julija Gusca
Telefon: +371 67 089 908
E-post: julija.gusca@rtu.lv
Koduleht: www.rtu.lv
www.videszinatne.lv

LATVIA
UNIVERSITY OF LATVIA
lu-partners

Linn: Riga
Regioon: LATVIJA
Riik: Latvia

Kontaktisik: Dace Grauda
Telefon: +371 67 944 988
E-post: dace.grauda@lu.lv
Koduleht: www.lu.lv

LATVIA
VENTSPILS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
v-kol-partners

Linn: Ventspils
Regioon: LATVIJA
Riik: Latvia

Kontaktisik: Liva Blauduma
Telefon: +371 63 628 303
E-post: liva.blauduma@venta.lv
Koduleht: www.venta.lv

LITHUANIA
APPLIED RESEARCH INSTITUTE FOR PROSPECTIVE TECHNOLOGIES
protech-partner

Linn: Vilnius
Regioon: LIETUVA
Riik: Lithuania

Kontaktisik: Martynas Bertasius
Telefon: +370 67 024 082
E-post: martynas@protechnology.lt
Koduleht: www.protechnology.lt

FINLAND
CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LTD
centria-partner

Linn: Kokkola
Regioon: MANNER-SUOMI
Riik: Finland

Kontaktisik: Egidija Rainosalo
Telefon: +358 447 250 264
E-post: egidija.rainosalo@centria.fi
Koduleht: www.centria.fi

GERMANY
HOCHSCHULE WISMAR, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES: TECHNOLOGY, BUSINESS AND DESIGN
applied-partner

Linn: Wismar
Regioon: MECKLENBURG-VORPOMMERN
Riik: Germany

Kontaktisik: Laima Gerlitz
Telefon: +49 38 417 537 297
E-post: laima.gerlitz@hs-wismar.de
Koduleht: www.hs-wismar.de

LITHUANIA
JSC MODERN E-TECHNOLOGIES
met-partner

Linn: Vilnius
Regioon: LIETUVA
Riik: Lithuania

Kontaktisik: Vaidvile Ulbikaite
Telefon: +370 52 500 616
E-post: vaidvile.ulbikaite@met.lt
Koduleht: www.met.lt