Elektronikas produktus nav iespējams ieviest pasaules tirgū, ja nav apstiprināta to atbilstība standartiem, ko, savukārt, iespējams paveikt, veicot rūpīgu produktu prototipu testēšanu. Projekta ietvaros astoņas universitātes no Baltijas Jūras reģiona plāno izveidot inovatīvu atbalsta tīklu Baltijas jūras reģiona elektronikas uzņēmumiem. Atbalsta tīkls nodrošinās testēšanu un konsultācijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai produkta attīstības sākumposmā palīdzētu nodrošināt atbilstību starptautiskajiem standartiem. Testi agrīnajā stadijā palīdz novērst neveiksmes vēlākos posmos, tādējādi uzlabojot izmaksu efektivitāti.

Projekta partneri plāno konsultēt un apmācīt uzņēmumu darbiniekus, dalīties savās zināšanās tīkla ietvaros, kā arī uzlabot testēšanas kvalitāti un efektivitāti, lai paātrinātu elektronikas produktu attīstību.

Projekta pakalpojumus pilotprojekta ietvaros praksē pārbaudīs septiņi uzņēmumi. Projekta dalībnieki veido elektronikas testēšanas laboratoriju sarakstu, izstrādā vadlīnijas atbalsta tīklam un analizē pieprasījumu pēc testēšanas pakalpojumiem reģionā. Tīkls ir atvērts citām elektronikas testēšanas laboratorijām. Projektā paredzēti līdzekļi, lai iegādātos testēšanas iekārtas un lai veiktu laboratorijas darbinieku apmācības. Izvērtējot testēšanas pakalpojumus, tiek plānota ilgtermiņa attīstības stratēģija.

TEST-4-SME veido 15 partneri, no kuriem 7 ir pētniecības organizācijas, kurās darbojas laboratorijas un kas piedāvā dažādus testēšanas veidus, kas attiecas uz MVU.

Laboratorijas un to testēšanas kompetences:

 • Klimatiskā testēšana: TU, Centria
 • Elektromagnētiskās saderības testēšana: TU, Centria
 • Materiālu un sastāvdaļu raksturojums, testēšana un analīze: RTU, Centria
 • Materiālu elektrovadītspēja/ pretestība: TU, Wismar, RTU, ProTech, Centria
 • Ražošanas procesu verifikācija: RTU, Centria
 • Bateriju, saules paneļu un elektrisko sistēmu raksturojums un testēšana: Wismar, RTU, ProTech, Centria
 • Skaņas un trokšņa raksturojums un modelēšana: RTU
 • Vides temperatūras un mitruma testēšana: TU, Centria
 • Mehāniskais un strukturālais raksturojums un testēšana: TU, RTU, Centria
 • Radiometrisko sensoru spektrālā jutība: TU
 • Optisko sistēmu kalibrēšana, raksturojums un mērījumi: TU, Wismar, RTU, ProTech
 • Bioelektromagnētiskā testēšana (izmantojot dzīvas šūnas un modeļu organismus): LU

Projekta partneri

Projekta koordinators
ESTONIA
UNIVERSITY OF TARTU
t-uni-partner

Pilsēta: Tartu
Reģions: EESTI
Valsts: Igaunija

Pārstāvis: Tiia Lillemaa
Tālrunis: +372 737 45 02
E-pasts: tiia.lillemaa@ut.ee
Web: www.kosmos.ut.ee

Partneri
LATVIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
RTU-partner

Pilsēta: Rīga
Reģions: LATVIJA
Valsts: Latvija

Pārstāvis: Julija Gusca
Tālrunis: +371 67 089 908
E-pasts: julija.gusca@rtu.lv
Web: www.rtu.lv
www.videszinatne.lv

LATVIA
UNIVERSITY OF LATVIA
lu-partners

Pilsēta: Rīga
Reģions: LATVIJA
Valsts: Latvija

Pārstāvis: Dace Grauda
Tālrunis: +371 67 944 988
E-pasts: dace.grauda@lu.lv
Web: www.lu.lv

LATVIA
VENTSPILS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
v-kol-partners

Pilsēta: Ventspils
Reģions: LATVIJA
Valsts: Latvija

Pārstāvis: Liva Blauduma
Tālrunis: +371 63 628 303
E-pasts: liva.blauduma@venta.lv
Web: www.venta.lv

LITHUANIA
APPLIED RESEARCH INSTITUTE FOR PROSPECTIVE TECHNOLOGIES
protech-partner

Pilsēta: Viļņa
Reģions: LIETUVA
Valsts: Lietuva

Pārstāvis: Martynas Bertasius
Tālrunis: +370 67 024 082
E-pasts: martynas@protechnology.lt
Web: www.protechnology.lt

FINLAND
CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LTD
centria-partner

Pilsēta: Kokkola
Reģions: MANNER-SUOMI
Valsts: Somija

Pārstāvis: Egidija Rainosalo
Tālrunis: +358 447 250 264
E-pasts: egidija.rainosalo@centria.fi
Web: www.centria.fi

GERMANY
HOCHSCHULE WISMAR, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES: TECHNOLOGY, BUSINESS AND DESIGN
applied-partner

Pilsēta: Wismar
Region: MECKLENBURG-VORPOMMERN
Valsts: Vācija

Pārstāvis: Laima Gerlitz
Tālrunis: +49 38 417 537 297
E-pasts: laima.gerlitz@hs-wismar.de
Web: www.hs-wismar.de

LITHUANIA
JSC MODERN E-TECHNOLOGIES
met-partner

Pilsēta: Viļņa
Reģions: LIETUVA
Valsts: Lietuva

Representative: Vaidvile Ulbikaite
Phone: +370 52 500 616
E-mail: vaidvile.ulbikaite@met.lt
Web: www.met.lt